มากกว่า “รางวัล” คือ “โอกาส” งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕


(๒๐ กันยายน ๒๕๕๕) คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการจัดงานประกาศผล รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมีบรรดานักเขียน นักแปล คนทำหนังสือ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๓ โครงการประกวดงานเขียน รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ ได้ถือกำเนิดขึ้นจากร้านนายอินทร์ ร้านค้าปลีกหนังสือในเครือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้เป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเขียน อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพในวงวรรณกรรมไทย ด้วยการจัดประกวดต้นฉบับประเภทสารคดีเป็นประเภทแรก ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ จึงเพิ่มการประกวดประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็กและวรรณกรรมเยาวชน กระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ จึงได้จัดประกวดประเภทเรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และนวนิยาย รวมประเภทการประกวดจากอดีตถึงปัจจุบัน ๖ ประเภท ได้แก่ สารคดี หนังสือภาพสำหรับเด็ก วรรณกรรมเยาวชน เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และนวนิยาย

จวบจนปัจจุบัน   โครงการประกวดดังกล่าวได้ดำเนินการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ ๒ แล้ว บรรดาคณะกรรมการตัดสินจึงยิ่งทุ่มเททั้งกำลังและความสามารถในการคัดเลือกผลงานคุณภาพให้ปรากฏแก่วงการวรรณกรรมและสายตานักอ่านทุกท่าน ทั้งนี้ โครงการประกวดงานเขียน รางวัลนายอินทร์อะวอร์ดได้สร้างนักเขียนคุณภาพประดับวงการน้ำหมึกไทยจากรุ่นสู่รุ่น และยังคงมุ่งหวังที่จะเป็นเวทีให้นักเขียนได้แสดงความสามารถ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพต่อสังคมไทย และเพื่อให้สมกับคำขวัญของโครงการที่ว่า มากกว่า “รางวัล” คือ “โอกาส”

หลังจาก คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานแล้ว ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวเชิญตัวแทนคณะกรรมการตัดสินผลงานทั้ง ๖ ประเภทขึ้นอ่านประกาศพร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล โดยรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ มีผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ๓ ประเภท ได้แก่

1.ประเภทเรื่องสั้น รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ชายชราเบาหวาน โดย ชินรัตน์ สายอุ่นใจ
และเรื่องสั้น รางวัลรองชนะเลิศ   ได้แก่ การตามหาหนังสือนิยายที่หล่นหายไปในเทศกาลรางวัลซีไรต์
โดย วุฒินันท์ ชัยศรี
HK-G36 โดย รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์  

2.ประเภทกวีนิพนธ์ รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ หัวใจไดโนเสาร์ โดย จามรี ตันไพฑูรย์ดิถี
และกวีนิพนธ์ รางวัลรองชนะเลิศ     ได้แก่ เด็กทารกในเมืองบาดาล โดย จรรยา อำนาจพันธุ์พงศ์
หน้าตู้แช่เครื่องดื่ม   โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม
3.ประเภทวรรณกรรมเยาวชน รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ เกาะที่มีความสุขที่สุดในโลก โดย ลินดา โกมลารชุน

นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายจากคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดและได้รับการตีพิมพ์ในครั้งนี้รวม 3 ผลงาน ได้แก่
                           
  1. ประเภทนวนิยาย ได้แก่ มหาสมุด โดย วันเฉลิม  วัฒนวรกิจกุล
  2. ประเภทสารคดี ได้แก่ นิราศเลยเถิด โดย ลมบก
  3. คำสารภาพสุดท้ายก่อนเข้าห้องประหาร โดย ภุมริน ภมรตราชูกุล


ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลประเภทละ  ๕๐,๐๐๐ บาท และ ๓๐,๐๐๐ บาท (สำหรับประเภทเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์) ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลประเภทละ ๑๐,๐๐๐ บาท (สำหรับประเภทเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์) โดยผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ในการรวมเล่มและจัดพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด  ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ตามประเภทที่สนใจได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยในครั้งนี้ได้ปรับโฉมกติกาใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้งานเขียนแต่ละหมวดของทุกประเภทมีโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ และมุ่งสร้างสรรค์งานเขียนทุกแนวเรื่องให้ได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งมีรายละเอียดของทั้ง ๖ ประเภทดังนี้

๑. สารคดี หมวดสารคดีท่องเที่ยว** 
                ๒. วรรณกรรมเยาวชน หมวดแนวเรื่องเหนือจริง (Fantasy)**  
                ๓. หนังสือภาพสำหรับเด็ก หมวดฝึกทักษะและเสริมความรู้ **
                ๔. นวนิยาย หมวดรักโรแมนติก** 
๕. เรื่องสั้น  ไม่จำกัดหมวด
๖. กวีนิพนธ์ ไม่จำกัดหมวด
**ทางโครงการจะสลับหมุนเวียนแต่ละหมวดเป็นประจำทุกปี  รายละเอียดตามแผ่นพับที่แนบมา

ส่งผลงานได้ที่ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์ – หนังสือเล่ม บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๓๗๘ ม.๔ ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ วงเล็บมุมซอง (ส่งผลงานโครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด พร้อมระบุประเภทผลงาน) ดูรายละเอียดได้ที่ www.amarinpocketbook.comwww.naiin.com และ www.facebook.com ค้นหาคำว่า รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์ – หนังสือเล่ม โทร. ๐-๒๔๒๒-๙๙๙๙ ต่อ ๔๑๔๒ – ๔๑๔๙

Comments