นานมีบุ๊คส์ประกาศผลรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 9 พร้อมมุ่งมั่นสร้างผลงานเพื่อเยาวชน จัดการประกวดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10


นานมีบุ๊คส์ ประกาศผลและมอบรางวัลวรรณกรรมเยาวชนรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555 และเปิดตัวโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556ด้าน จันทรา รัศมีทอง คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทนวนิยาย กับผลงานในชื่อ “เอ้อระเหยลอยคอ” และดาวสอง คว้ารางวัลชมเชยกับผลงานในชื่อ “สักคู่กับคุณครูโหล” สำหรับประเภทสารคดีมีผู้ได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานอินเทรนกระแสอาเซียนในชื่อ “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” โดยภาณุมาศ ภูมิถาวร และ “จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง” ผลงานของ สิริวธู วงศโภชย์ ก่อนจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกลางเดือนนี้ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด แถลงเปิดตัวโครงการประกวดปีที่ 10 หวังพัฒนาวงการนักเขียนไทยต่อเนื่อง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ประธานกรรมการโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนรางวัล “แว่นแก้ว” ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัลให้แก่นักเขียนรางวัลวรรณกรรมเยาวชนรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555 พร้อมกันนี้ได้จัดเสวนาพิเศษ “หนึ่งทศวรรษรางวัลแว่นแก้ว: เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป วรรณกรรมไทยต้องเปลี่ยนแปลง?” โดยมี คุณชมัยภร แสงกระจ่าง คุณโตมร ศุขปรีชา และดร.ป็อป ฐาวรา สิริพิพัฒน์ ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย พรกวินทร์ แสงสินชัย

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวว่า “สำหรับในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากถึง 45 เรื่อง โดยแบ่งเป็นประเภทนวนิยาย 32 เรื่อง และประเภทสารคดี 13 เรื่องซึ่งถือว่าสังคมไทยในปัจจุบันให้ความสำคัญและความสนใจกับการเขียนมากยิ่งขึ้น โดยผลการตัดสินคณะกรรมการเห็นสมควรได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 เรื่อง และผลงานทั้ง 4 เรื่องนั้นก็ได้รับการจัดพิมพ์และวางจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีการตอบสนองผู้อ่านอีบุ๊ก จัดทำ 4 เรื่องคุณภาพนี้ในรูปแบบของอีบุ๊กวางจำหน่ายแล้วด้วยเช่นกัน ทั้งนี้นานมีบุ๊คส์ยังไม่หยุดที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาการเขียน และสร้างผลงานนักเขียนไทยที่มีคุณภาพออกสู่สังคมไทยต่อไป โดยจัดการประกวดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเขียนนักอ่านทั่วประเทศ”

ผลการประกวดวรรณกรรมเยาวชน รางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนวนิยาย และประเภทสารคดี สำหรับประเภทนวนิยาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “เอ้อระเหยลอยคอ” โดยจันทรา รัศมีทอง และรางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “สักคู่กับคุณครูโหล” โดย ดาวสอง สำหรับประเภทสารคดี ได้รับรางวัลรองชมเชย 2 รางวัลได้แก่ เรื่อง “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” โดย ภาณุมาศ ภูมิถาวรและเรื่อง “จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง” โดย  สิริวธู วงศโภชย์

สำหรับโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน อายุ 12-18 ปี และประเภทสารคดีสำหรับเยาวชน อายุ 12-18 ปี โดยมีรางวัลชนะเลิศประเภทละ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 50,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน “แว่นแก้ว” และรางวัลรองชนะเลิศประเภทละ 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 30,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน “แว่นแก้ว” นอกจากนี้หนังสือจะได้จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด พร้อมค่าลิขสิทธิ์ 10% จากยอดขาย ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanmeebooks.comติดต่อสอบถาม คุณสาวิตรี ประสบสมบูรณ์ โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 5215 โทรสาร 0-2662-0919 E-mail: editorial@nanmeebooks.com

Comments