ประกาศผลรางวัลแว่นแก้วครั้งที่ 9 ประจำปี 2555

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย แถวนั่ง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลวรรณกรรมเยาวชนรางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ (กลาง แถวนั่ง) เป็นประธานและมอบรางวัลให้แก่ จันทรา รัศมีทอง (กลาง แถวยืน) ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนวนิยาย กับผลงาน “เอ้อระเหยลอยคอ ศศิธร สุตานันท์ (ที่ 2 จากซ้าย แถวยืน) ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวนิยาย กับผลงาน “สักคู่กับคุณครูโหลและสิริวธู วงศโภชย์ (ที่ 3 จากขวา แถวยืน) ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทสารคดี กับผลงาน “จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง” พร้อมด้วยชมัยภร แสงกระจ่าง (ที่ 2 จากขวา แถวนั่ง) สุธาทิพย์ โมราลาย (ที่ 1 จากขวา แถวนั่ง)   สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ (ที่ 1 จากขวา แถวยืน) โตมร ศุขปรีชา (ที่ 2 จากขวา แถวยืน) เอื้อยจิตร บุนนาค (ที่ 1 จากซ้าย แถวนั่ง) และดร.ป๊อป ฐาวรา สิริพิพัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย แถวยืน) ร่วมแสดงความยินดี ณ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้

Comments