นานมีบุ๊คส์จัดงานเสวนาแนะนำหนังสือ “ศาสตร์แห่งผู้นำจากสุดยอดวรรณกรรมไทย” เจาะลึกบทบาทผู้นำของรพินทร์ ไพรวัลย์ ในเพชรพระอุมา


กรุงเทพฯ 28 ตุลาคม 2555 -- บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดงานเสวนาแนะนำหนังสือใหม่ เรื่อง                  “ศาสตร์แห่งผู้นำจากสุดยอดวรรณกรรมไทย ผลงานของ พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ หรือนามปากกาว่า จัตวาลักษณ์ นักบริหาร นักแปล และนักเขียน ที่ได้รับรางวัลการันตีจากนานมีบุ๊คส์อะวอร์ดถึง 2 สมัย ซึ่งเป็นการนำศาสตร์ในการบริหารธุรกิจ มาผสมผสานกับการประพันธ์ชั้นเยี่ยมของ พนมเทียน ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ในเรื่อง               เพชรพระอุมา ในมุมมองใหม่ที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ภายในงานเสวนาแนะนำหนังสือ “ศาสตร์แห่งผู้นำจากสุดยอดวรรณกรรมไทย” ร่วมพูดคุยกับผู้เขียน                        พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ (จัตวาลักษณ์) และร่วมเสวนาโดย ประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ณ         เวทีเอเทรียม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวว่า “เพชรพระอุมา ของ             คุณพนมเทียน ถือได้ว่าเป็นนวนิยายชิ้นเอกของไทยชิ้นหนึ่ง คุณค่าแห่งสาระของเพชรพระอุมา ได้ทำให้เกิดการศึกษาวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบบทความ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต รวมทั้งในรูปแบบหนังสือ นั่นคือ ศาสตร์แห่งผู้นำจากสุดยอดวรรณกรรมไทย ซึ่งคุณจัตวาลัษณ์ได้เชื่อมโยงประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจ กลั่นกรองออกมาเป็นรูปธรรมที่ทำให้ผู้อ่านสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตการทำงานของคนยุคปัจจุบัน”
“ศาสตร์แห่งผู้นำจากสุดยอดวรรณกรรมไทย” ผลงานของ พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ (จัตวาลักษณ์) ได้หยิบยก เพชรพระอุมา ขึ้นมาวิเคราะห์ถึงบทบาทของตัวละครเอกคือ รพินทร์ ไพรวัลย์ ว่ามีความเป็นผู้นำแบบไทยในหลายรูปแบบ รวมถึงได้แยกออกมาเกี่ยวกับสวนที่สอดคล้องหรือแตกต่างกับหลักธุรกิจของต่างชาติ เช่น Balanced Scorecard (เทคนิคการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร), Sig Sixma (การลดความผิดพลาดในการทำงาน), Team Building (การสร้างทีมงาน), CSR (การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) เป็นต้น
ร่วมเป็นเจ้าของหนังสือคุณภาพ “ศาสตร์แห่งผู้นำจากสุดยอดวรรณกรรมไทย” ผลงานของ                        พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ (จัตวาลักษณ์) หนังสือดีที่ควรอ่าน จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ วางจำหน่ายที่ร้านนานมีบุ๊คส์ช็อป ทั้ง 5 สาขา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสอบถามที่ Nanmeebooks Call Center 02-662-3000 กด 1

Comments