“ส้มตำร้อยล้าน”คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อกิจกรรมใหญ่ประจำปี  2556  เกิดขึ้น   จึงเป็นเรื่องปกติที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ภายใต้การนำของ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ก็เช่นกัน     
   จึงเป็นที่มาของการแสดง“ชุดส้มตำ”   หนึ่งในการแสดงจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์การแพทย์ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานการกุศลของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   อันเป็นที่มาของความสำเร็จในการระดมทุนเพื่อการกุศลสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสร้างศูนย์เรียนรู้หัตถการทางการแพทย์ด้วยหุ่นจำลองสำหรับนิสิตแพทย์ มศว  มูลค่า 100 ล้านบาท  ติดตามการแสดงชุดนี้ได้ในกิจกรรมสำคัญของคณะแพทย์  และสำหรับผู้สนใจต้องการร่วมบริจาคเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่
คุณวรางคณา มาลัยวงศ์ โทร.081 648 0181 หรือ…คุณอรอุมา ทอหลุ  088 098 4407  ทุกวันในเวลาทำการ

Comments