กรุงเทพมหานครฯ แถลงข่าวการจัดงาน “กรุงเทพฟ้าอมรคอนเสิร์ต” มหกรรมการแสดงดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ของนักเรียนในสังกัด กทม.กว่า 600 คน


กรุงเทพมหานครฯ แถลงข่าวการจัดงาน  “กรุงเทพฟ้าอมรคอนเสิร์ต”
มหกรรมการแสดงดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ของนักเรียนในสังกัด กทม.กว่า 600 คน

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร แถลงข่าวการจัดงาน “กรุงเทพฟ้าอมรคอนเสิร์ต” มหกรรมการแสดงความสามารถทางดนตรีของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งยิ่งใหญ่ที่นำเสนอเรื่องราวของกรุงเทพมหานครในยุคสมัยต่างๆ ผ่านบทเพลง ร่วมกับ  ศิลปินนักร้องรับเชิญ อาทิ  แดน วรเวช, ชมพู ฟรุตตี้, ไก่-เดอะวอยซ์ไต้ฝุ่น และ ซายเคพีเอ็นซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ เมืองไทย จีเอ็มเอ็มไลฟ์เฮ้าส์ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ดร. ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ว่า “กรุงเทพฟ้าอมรคอนเสิร์ต เป็นกิจกรรมการแสดงผลงานทางดนตรีโดยนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกว่า 600 คนจาก 437 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ซึ่งเป็นโครงการที่มีสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาวิชาดนตรี ได้รับการถ่ายทอดจากครูดนตรีที่มีมาตรฐานและคุณภาพ มีการพัฒนาทางด้านอารมณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านอื่นๆ  ทักษะทางดนตรีจึงเป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยพัฒนาจิตใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป และยังเป็นการจุดประกายฝัน พลังและกำลังใจ ให้กับนักเรียนได้มีเวทีในการแสดงออกทางด้านดนตรีอย่างสร้างสรรค์”

กรุงเทพฟ้าอมรคอนเสิร์ต ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม ศกนี้ จะถ่ายทอดให้เห็นถึงความสดใสและความสนุกสนานของเด็กๆ เปรียบกรุงเทพมหานครคือมหานครแห่งความสุขในรูปแบบของคอนเสิร์ต ผ่านบทเพลงทั้งลูกทุ่ง ลูกกรุง ไทยสากล และสากล ที่แสดงถึงความสามารถและศักยภาพทางดนตรีของเด็กๆ  โดยนำเสนอเรื่องราวของกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย ที่มีความรุ่งโรจน์ มีความผาสุก สามัคคี มีความศิวิไลซ์ เต็มไปด้วยสีสัน ร้อยเรียงกับบรรยากาศในยุคสมัยต่างๆ โดยแบ่งการแสดงออกเป็นโชว์ต่างๆ ดังนี้
โชว์ลำดับที่ 1  กรุงเทพเมืองฟ้าอมรร่วมย้อนเวลาไปในอดีตของกรุงเทพฯ กับบทเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย จนถึงปัจจุบันที่กรุงเทพฯ ได้รับการจัดลำดับว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก และมีร้านอาหารริมทางที่ดีที่สุดในโลก

โชว์ลำดับที่ 2  สีสันแห่งกรุงเทพราตรี ยุคแห่งความสนุกสนาน มีสีสัน  บทเพลงแนวเต้นรำ และดิสโก้

โชว์ลำดับที่ 3  บางกอก...เมืองแห่งฝันเมืองแห่งจุดเริ่มต้นคนสู้ชีวิตที่มีความฝัน และมุ่งหน้ามาทำงานในเมืองหลวง ยุคที่บทเพลงเพื่อชีวิตเฟื่องฟู

โชว์ลำดับที่ 4  อรุณรุ่ง ณ บางกอกการเริ่มต้นวันใหม่ในกรุงเทพฯ  แนวเพลงในช่วงนี้จะเป็นการสื่อถึงดนตรีในสวน

โชว์ลำดับที่ 5  บางกอก แฟนตาซีที่สื่อให้เห็นถึงกรุงเทพมหานครที่มีความหลากหลาย เต็มไปด้วยจินตนาการ  ของผู้คนรวมไปถึงเด็กๆ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 717 0222 ต่อ 122

Comments